Utstillingar

Utstillingsprogram 2022

SFKM/samling – HEKT:
9. desember 2021-medio 2023

SFKM/samling – Dei ekstraordinære:
4. februar-31. juli

SFKM/kunstsenterfunksjonen – Sebastian Mügge, Someone’s Gotta Draw the Line Somewhere in Sogn og Fjordane!: 17. februar-15. mai

SFKM/kunstsenterfunksjonen  Guri Guri Henriksen, Det som ble igjen:
28. mai-28. august

Sogn Kunstsenter/samling – Talande ting: medio april-medio september

Eikaasgalleriet/samling:
medio juni-medio september

Astruptunet/samling:
25. mai-medio september

SFKM/kunstsenterfunksjonen Vestlandsutstillingen 2022:
27. august-25. september

SFKM/kunstsenterfunksjonen – Kay Arne Kirkebø:
15. oktober 2022-1. januar 2023