Tilsette

Her finn du ei oversikt over tilsette ved SFKM. For generelle førespurnadar kontakt sentralbord (+47) 974 21 565, e-post sfkm@misf.no.

AVDELINGSDIREKTØR

Hanne Storm Ofteland

(+47) 486 29 759
AVDELINGSLEIAR

Solveig Berg Lofnes

Avdelingsleiar Astruptunet og Eikaasgalleriet.   

(+47) 992 02 676
KONSERVATOR NMF / KURATOR

Ingrid Norum

(+47) 974 18 560
Kurator / formidlar

Eirin Mailund Svendsen

(+47) 911 94 472
FORMIDLINGSLEIAR

Stein Bårdsen Sandemose

(+47) 974 65 399
UTSTILLINGSSEKRETÆR

Fridtjov Urdal

(+47) 974 75 345
UTSTILLINGSTEKNIKAR

Berhanu Mekonen

(+47) 458 79 678
BUTIKKANSVARLEG / SEKRETÆR

Inghild Marie Venås

(+47) 974 21 565
KAFÉbestyrar - Kafé Sobra

Eirun Margreth Leknes

(+47) 482 49 071