Tilsette

For generelle førespurnadar kontakt sentralbord (+47) 974 21 565, e-post: sfkm@misf.no.

Her finn du ei oversikt over tilsette ved SFKM:

AVDELINGSDIREKTØR

Tor Martin Leknes

(+47) 466 93 897
AVDELINGSLEIAR Astruptunet og Eikaasgalleriet

Solveig Berg Lofnes

(+47) 992 02 676
MUSEUMSPEDAGOG / KONSERVATOR NMF

Ingrid Norum

(+47) 974 18 560
Kurator

Eirin Mailund
Svendsen

(+47) 911 94 472
MUSEUMSPEDAGOG

Kathrine Helene Skarsholt

(+47) 906 95 524
UTSTILLINGSSEKRETÆR

Fridtjov Urdal

 
(+47) 974 75 345
UTSTILLINGSTEKNIKAR

Berhanu Mekonen

(+47) 458 79 678
BUTIKKANSVARLEG / SEKRETÆR

Inghild Marie Venås

(+47) 974 21 565
Samlingskonservator

Martine Due Sivertsen

(+47) 907 80 947
KAFÉbestyrar - Kafé Sobra

Eirun Margreth Leknes

(+47) 482 49 071