Tilsette

For generelle førespurnadar kontakt sentralbord (+47) 974 21 565, e-post: sfkm@misf.no.

Her finn du ei oversikt over tilsette ved SFKM:

AVDELINGSDIREKTØR

Tor Martin Leknes

TorMartin.Leknes@misf.museum.no
(+47) 466 93 897
AVDELINGSLEIAR Astruptunet og Eikaasgalleriet

Solveig Berg Lofnes

(+47) 992 02 676
KONSERVATOR NMF / KURATOR

Ingrid Norum

(I permisjon)
(+47) 974 18 560
Kurator

Eirin Mailund
Svendsen

(+47) 911 94 472
MUSEUMSPEDAGOG

Kathrine H. S. Skarsholt

Kathrine.HeleneSkarsholt@misf.museum.no
(+47) 913 57 410
UTSTILLINGSSEKRETÆR

Fridtjov Urdal

 
(+47) 974 75 345
UTSTILLINGSTEKNIKAR

Berhanu Mekonen

(+47) 458 79 678
BUTIKKANSVARLEG / SEKRETÆR

Inghild Marie Venås

(+47) 974 21 565
KONSERVATOR

Martine Due Sivertsen

Martine.Sivertsen@misf.museum.no
(+47) 408 75 444
KAFÉbestyrar - Kafé Sobra

Eirun Margreth Leknes

(+47) 482 49 071