Stipend og prosjektmidlar

Søk BKH-stipend

Stipendet på 100.000,- er tildelt frå Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Formålet er å stimulere til kunstnarleg verksemd i region Sogn og Fjordane, og av den grunn må prosjektet finne stad i regionen. BKH-stipendet skal vere med på å styrke det regionale kunstfeltet i tilknyting til verksemda til kunstsentera. Stipendet er eit produksjonsstipend.

Kunstnarar med tilknyting til Sogn og Fjordane kan søke. Søknaden skal sendast digitalt som PDF og innehalde ein prosjektomtale, budsjett, visuelt materiale og CV. Maks 5 sider og 5 MB.

Styret for Musea i Sogn og Fjordane annonserer stipendiat etter innstilling frå Kunstfagleg råd.

Stipendsum kr 100.000,-.

Søknaden sendast digitalt til sfkm@misf.no innan 31. oktober.
E-post merkast med BKH-stipend.

Tildeling innan utgangen av året.

Spørsmål rettast til sfkm@misf.no.

Bildende Kunstneres Hjelpefond sine heimesider finn du her.

Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020

Viktig melding grunnet koronasituasjonen: Dersom du har fått tildelt Regionale prosjektmidler for visuell kunst i 2019 og utstillingen eller prosjektet er utsatt grunnet koronaviruset, vil du likevel kunne søke Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020! Rapporten for tildelte midler i 2019 leveres via KiNs søknadsportal når prosjektet er gjennomført.

Regionale prosjektmidler for visuell kunst 2020 utlyses medio juni, neste søknadsfrist er 1. september! Du kan kun søke via KiNs søknadsportal. Portalen stenger 01.09.2020 kl. 13.

Kunstsentrene i Norge sine hjemmesider finner du her.