Søknad om utstillingsplass

Det er mogleg å søke utstillingsplass hos SFKM gjennom kunstsenterfunksjonen ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Grunna covid-19 er fleire av kunstsenterutstillingane hos oss flytta fram i tid. Vi har ikkje ledig plass for nye utstillarar før i 2023. Det er derfor ikkje mogleg å søke om utstillingsplass hos oss for augeblikket, men vi opnar for nye søknader i november 2021. 

Spørsmål kan sendast til: sfkm@misf.no

Utstillingsfoto frå utstilling av Maia Birkeland
Utstillingsfoto frå utstillinga "Det vi har i lag" av Maia Birkeland i 2017, © Maia Birkeland / BONO. Foto: Oddleiv Apneseth.