Informasjon Kunstmuseet og Kunstsenteret

Prisar og årskort:

Inngangsbillett

kr 90,-

Honnør og student

kr 50,-

Grupper (10 personer)

kr 75,-

Årskort, person

kr 250,-

Årskort, familie

kr 450,-

Årskort gjeld frå kjøpsdato, og gjev og fri entré på:
Kunstmuseet, Astruptunet, Eikaasgalleriet og Sogn Kunstsenter.

Gratis inngang til alle museets utstillingsopningar!

Gratis inngong (også desse må registrerast i resepsjonen):
Born under 18 år
Skulegrupper – Skule- og barnehagegrupper må avtale med museet på førehand.
Følgje for funksjonshemma/eldre
Reiseleiarar/sjåførar
Presse
Medlem av NMF/ICOM

Medlemar av Sunnfjord kunstlag:
50 % rabattert årskort
Gratis adgang til Vestlandsutstillinga

 

Opningstider:

Heile året tysdag – søndag kl. 11-16. Mandag stengd.

Påska 2021:
Påskesøndag: kl.11-16
30.mars: kl.11-16
31.mars: kl.11-16
Skjærtorsdag: stengd
Langfredag: stengd
Påskeaften: kl.11-16
1.påskedag: stengd
2.påskedag: stengd

Finne fram til museet:

Museumsbygget i Førde har både kunstsenterutstillingar og utstillingar frå Kunstmuseet. Museet i Førde har adresse Storehagen 1 A, 6800 Førde.

Omvising:

Omvising hos Kunstmuseet kan rettast til museumspedagog: kathrine@misf.museum.no  / mobil 90695524.

Kunstbutikken:

Her finn du eit rikt utval av kunsthandverk og biletkunst.

I tillegg sel vi eit utval bøker, postkort, t-skjorter, paraplyar og sjal, samt våre eigne publikasjonar knytt til museet sine samlingar og utstillingar.