Informasjon Kunstmuseet og Kunstsenteret

Prisar og årskort

Inngangsbillett

kr 90,-

Honnør og student

kr 50,-

Grupper (10 personer)

kr 75,-

Årskort, person

kr 250,-

Årskort, familie

kr 450,-

Årskort gjeld frå kjøpsdato, og gjev og fri entré på:
Kunstmuseet, Astruptunet, Eikaasgalleriet og Sogn Kunstsenter.

Gratis inngong (også desse må registrerast i resepsjonen):
Born under 18 år
Skulegrupper – Skule- og barnehagegrupper må avtale med med museumspedagog på katska@misf.no på førehand for omvisning.
Følgje for funksjonshemma/eldre
Reiseleiarar/sjåførar
Presse
Medlem av NMF/ICOM
Besøkande til museets utstillingsopningar

Medlemmar av Sunnfjord kunstlag:
50 % rabattert årskort
Gratis adgang til Vestlandsutstillinga

 

Opningstider

Heile året tysdag – søndag kl. 11-16. Mandag stengd. 

Finn fram til museet

Adressa er Storehagen 1 A, 6800 Førde.

Sogn og Fjordane kunstmuseum i Førde har både kunstsenterutstillingar og utstillingar frå kunstmuseet si samling.

Omvising

Omvising hos kunstmuseet kan rettast til sfkm@misf.museum.no eller mobil 974 21 565.

Skuleklassar kan ta kontakt med museumspedagog på katska@misf.no.

Kunstbutikken

Her finn du eit rikt utval av kunsthandverk og biletkunst.

I tillegg sel vi eit utval bøker, postkort, t-skjorter, paraplyar og sjal, samt våre eigne publikasjonar knytt til museet sine samlingar og utstillingar.