Informasjon Kunstmuseet og Kunstsenteret

Prisar og årskort

Inngangsbillett

kr 90,-

Honnør og student

kr 50,-

Grupper (10 personer)

kr 75,-

Årskort, person

kr 250,-

Årskort, familie

kr 450,-

Årskort gjeld frå kjøpsdato, og gjev og fri entré på:
Kunstmuseet, Astruptunet, Eikaasgalleriet og Sogn Kunstsenter.

Gratis inngong (også desse må registrerast i resepsjonen):

  • Born under 18 år
  • Skulegrupper – ting for omvisning
  • Følgje for funksjonsnedsette
  • Reiseleiarar/sjåførar
  • Presse
  • Medlem av NMF/ICOM
  • Besøkande til museets utstillingsopningar

 

For medlemmar av Sunnfjord kunstlag gjeld:

  • 50 % rabattert årskort
  • Gratis adgang til Vestlandsutstillinga

Opningstider

Heile året tysdag – søndag kl. 11-16. Mandag stengd. 

Finn fram til museet

Adressa er Storehagen 1 A, 6800 Førde.

Omvising

Omvising hos kunstmuseet kan rettast til sfkm@misf.no eller mobil 974 21 565.

Skuleklassar kan ta kontakt med museumspedagog på katska@misf.no.

Kunstbutikken

Her finn du eit rikt utval av kunsthandverk og biletkunst.

I tillegg sel vi eit utval bøker, postkort, t-skjorter, paraplyar og sjal, samt våre eigne publikasjonar knytt til museet sine samlingar og utstillingar.