Kunstsenteret ved SFKM

Sogn og Fjordane Kunstmuseum er Sogn og Fjordane-regionens viktigaste forvaltar og formidlar av kunsthistorie og samtidskunst. Sogn og Fjordane Kunstmuseum er ein del av SFKM i lag med Astruptunet, EIkaasgalleriet og Sogn Kunstsenter. SFKM er organisert i Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.

Sogn og Fjordane Kunstmuseum har ansvar for regional kunsthistorie frå om lag 1900 og fram til i dag. Museet er ei vidareføring av Sogn og Fjordane Fylkesgalleri og Sogn og Fjordane Kunstnarsenter og  forvaltar om lag 4500 kunstverk frå ca. 1900 og fram til i dag. Museet ligg i sentrum av Førde. Kunstsenterfunksjonen i Sogn og Fjordane er også ved museet. I museumsbygget finn du derfor både museale utstillingar og kunstsenterutstillingar av norske samtidskunstnarar.

Opningstider 2020

Heile året: Kl. 11-16. Mandag stengd.