Formidling

Formidling

I 2021 held vi omvisningar i mindre gruppar etter gjeldane smittevernsreglar. Ta kontakt i god tid for tinging av omvisning hos museumspedagog Kathrine H.S. Skarsholt på e-post katska@misf.no eller telefon 90 69 55 24.

 

Skule

Vi ønskjer alt frå barnehage til høgskule velkomen inn i museet. I 

Vi har òg eit samarbeid med Den kulturelle skulesekken med tilbod i dei ulike arenaene under Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Relevante fagområder kan til dømes vere kunst og handverk, norsk, samfunnsfag, eller livsmestring. Vi samarbeider også med andre fagområder for å tilpasse formidling, til dømes naturfagene.

Vi forsøker òg, så langt som råd er, å møte ønskje om spesielt tilpassa omvisingar og samarbeider gjerne med skular og lærarar om å gje det mest relevante tilbodet i høve til læreplan og årsplan eller vekeplan.

 

Utstillingar ved musea