Formidling

Formidling

OMVISINGAR: Til grupper i alle aldrar på alle våre utstillingar. Ta kontakt i god tid for tinging av tid.

SKULE: Vi ønskjer å verte nytta av alt frå barnehage til høgskule. I samband med særskilde utstillingar tilrettelegg vi transport og pedagogisk opplegg til ulike aldersgrupper. Vi har òg eit samarbeid med Den kulturelle skulesekken med tilbod i dei ulike galleria under Sogn og Fjordane Kunstmuseum og ute i skulane. Relevante fagområder kan t.d. vere kunst og handverk, norsk og samfunnsfag. Vi forsøker òg, så langt som råd er, å møte ønskje om spesielt tilpassa omvisingar og samarbeider gjerne med skular og lærarar om å gje det mest relevante tilbodet i høve til læreplan og årsplan eller vekeplan.

KONTAKT For å tinge omvising kontakt oss på telefon 97 42 15 65 eller e-post sfkm@misf.no

Utstillingar ved musea