Formidling

Tinging

Ting formidling eller omvisning hos museumspedagog på e-post katska@misf.no.

Inkludér gjerne:

  • Utstilling
  • Gruppe
  • Ønska dato og tid
  • Tilpassa behov

Smittevern

I 2021 held vi omvisningar etter gjeldane smittevernsreglar.

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Vi tek i mot alle gruppar, frå dei yngste til dei eldste. Eit formidlingsopplegg blir tilpassa til utstillinga, gruppa, og ønska tidsrom på formidlinga.

I tillegg kan vi tilby formidlingsopplegg på både norsk og engelsk. Om det er behov for tolk eller andre trong kan dette bli avtalt nærare av museumspedagog og NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Førde.

Omvisningar kan også bli formidla av gruppeleiar, utan ein tilsett tilstade. Disse omvisningane trenger ikkje å bli tinga, men kan bli gjennomført i museet si opningstid.

Skulebesøk til SFKM?

Vi ønskjer alt frå bornehage til høgskule velkomen inn i museet. Formidlinga blir tilpassa utstillinga, skuletrinn, fag, og ønska varigheit på formidlinga. Hovudfokus vil liggje på at borna skal utvikle eit språk for ulike kunsttypar – både historisk eller samtidig. Dette betyr at elevane skal være delaktige i formidlinga, enten gjennom dialog eller praktiske oppgåver.

Formidlinga koblar seg opp til dei ulike fagområdane. Her samarbeider vi med skular og lærarar om å gje det mest relevante tilbodet i høve til læreplan og årsplan eller vekeplan.

Den kulturelle skulesekken

For skuleåret haust 2022/vår 2023 kjem nye opplegg etter 01. april 2022 på DKS-portalen, under Vestland Fylkeskommune.

Astruptunet

Sjå Astruptunet for meir info.

Eikaasgalleriet

Sjå Eikaasgalleriet for meir info.

Sogn Kunstsenter

Hausten 2021 har vi eit formidlingstilbod for skular. Det tar utgongspunkt i Gjesme-utstilling Kroppsfokus. Ta kontakt for tinging av formidlingsopplegg hausten 2021.

Utstillingar ved musea