Formidling

Formidling

I 2021 held vi omvisningar i mindre gruppar. Ta kontakt i god tid for tinging av omvisning hos museumspedagog Kathrine H.S. Skarsholt på e-post kathrine@misf.museum.no eller telefon 90 69 55 24.

Skule

Vi ønskjer å verte nytta av alt frå barnehage til høgskule. I

Vi har òg eit samarbeid med Den kulturelle skulesekken med tilbod i dei ulike galleria under Sogn og Fjordane Kunstmuseum og ute i skulane. Relevante fagområder kan t.d. vere kunst og handverk, norsk og samfunnsfag.

Vi forsøker òg, så langt som råd er, å møte ønskje om spesielt tilpassa omvisingar og samarbeider gjerne med skular og lærarar om å gje det mest relevante tilbodet i høve til læreplan og årsplan eller vekeplan.

 

Utstillingar ved musea