Om SFKM
Ansatte ser på utstilling på Astruptunet

Visjon for SFKM

SFKM (Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Eikaasgalleriet, Astruptunet og Sogn Kunstsenter) er Sogn og Fjordane-regionens viktigaste forvaltar og formidlar av kunsthistorie og samtidskunst.
 

Organisering av SFKM

SFKM organisert i Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane (MiSF). Vi har ansvar for det samla kunstfeltet i Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.
 

SFKM har fire driftseiningar:

  • Sogn og Fjordane Kunstmuseum vart oppretta i år 2000 som ei vidareføring av Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Kunstnarsenter. I nybygget i Førde har aktivitetane til desse to einingane smelta i hop med både museumsutstillingar og kunstsenterutstillingar.
  • Astruptunet i Jølster . Kunstnarheimen etter Nikolai og Engel Astrup.
  • Eikaasgalleriet i Jølster.
  • Sogn Kunstsenter i Lærdal (opna i 2011, vidareføring av Gjesmegalleriet som opna i 1998).