Om kunstmusea
Ansatte ser på utstilling på Astruptunet

Visjon for kunstmusea i MiSF

Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Sogn Kunstsenter, Eikaasgalleriet og Astruptunet er kunstmusea i Musea i Sogn og Fjordane. Til saman er vi den viktigaste formidlaren og forvaltaren av kunsthistorie og samtidskunst i Sogn og Fjordane.
 

Organisering av kunstmusea

Kunstmusea er organisert i Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane (MiSF). Vi har ansvar for det samla kunstfeltet i Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.

SFKM har fire driftseiningar:

  • Sogn og Fjordane Kunstmuseum – oppretta 2000 som ei vidareføring av Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Kunstnarsenter. I nybygget i Førde har aktivitetane til desse to einingane smelta i hop med både museumsutstillingar og kunstsenterutstillingar.
  • Astruptunet i Jølster – kunstnarheimen etter Nikolai og Engel Astrup.
  • Eikaasgalleriet i Jølster – eit monografisk museum for Ludvig Eikaas.
  • Sogn Kunstsenter i Lærdal (opna i 2011, vidareføring av Gjesmegalleriet som opna i 1998).