Kunstnarane i Sogn og Fjordane

Sjå dei regionale kunstnarorganisasjonane sine heimesider: BKSF og NKVestNorge, eller dei nasjonale kunstnarorganisasjonane sine heimesider: Norske Kunsthåndverkere og Norske billedkunstnere.

Via heimesidene kan du vitje kunstnarane sine heimesider og finne ut meir om kva dei arbeider med.

Illustrasjonsfoto utstilling SFKM - Førde
Utstillingsfoto frå utstillinga "Biophilia hypothesis" av Karina Siegmund i 2019. © Karina Siegmund / BONO