Astruptunet var Engel og Nikolai Astrups heim i 15 år. Kunstnaren kjøpte den gamle husmannsplassen i september 1912 for å bruke eigedomen som utmark, men flytta fast til tunet i januar 1913.

Engel Astrup, Astrups kone, budde på Sandalstrand heilt fram til året ho døydde, 1966. Året før selde ho anlegget til Jølster kommune, og i avtalen frå 1965 fylgde alt av lausøyre og kunstverk som var tilhøyrande Astruptunet salet til den nye eigaren. I dag er Astruptunet ein del av SFKM.

Opningstider 2020

1.juni-14.juni: Kl. 11 – 16 alle dagar. Ope utstilling i galleriet, omvisinga i dei gamle husa laurdag/søndag og etter avtale. 

15.juni-11.august: Kl. 10 – 17 alle dagar.

12.august – 13.september: Onsdag kl. 16.15-19.00 og laurdag / søndag kl. 11.00-16.00