Ledige stillingar
Bilete av Sogn og Fjordane Kunstmuseum i Førde

Nyhende

Tre stillingar i SFKM, Musea i Sogn og Fjordane, har søknadsfrist i januar 2022:

Museumsleiar ved SFKM, søknadsfrist: 16.januar 2022.

Konservator ved SFKM (vikariat), søknadsfrist: 16.januar 2022.

Drifts- og utstillingsteknikar, søknadfrist: 16. januar 2022.