Regionale prosjektmidlar for visuell kunst
Regionale prosjektmidlar for visuell kunst

Nyhende

No kan du søke regionale prosjektmidlar!

Retningslinjer for Regionale prosjektmidler for visuell kunst (PDF)

KiNs digitale søknadsportal

Søknadsportalen er open frå 15. juni og stenger 1.september 2020 kl.13