Talande ting
Stilleben av Hans Gjesme
Hans Gjesme, "Stilleben". GJS-00209. © Hans Gjesme / SFKM.
30 november 2019 - 24.oktober 2021

Om utstillinga

«Om du eig meir enn sju ting, eig tinga deg», ant. Lao Tzu (6. århundre f. Kr.) 

I det moderne forbrukarsamfunnet fløymast vi over av ting. Kva tyder desse tinga for oss? Kva er det ved dei som fasinerer oss? Er det kva mennesket evnar å lage – sjølve handverket? Historia som ligg i dei? Eller kva dei fortel om oss? 

Ser ein på Instagram, Pinterest og bloggar så bognar det av vår tids «stilleben»; fotografi av kva folk har i heimane sine og ting dei elles er opptekne av eller ønskjer seg. Og det utan å søke på bilete med emneknaggen #stilllife (over 4 191 000), #stilleben (over 87 000) eller #naturemorte (over 165 000) på Instagram. Bileta vanlege folk legg ut av tinga sine krev mykje arbeid med utval, komposisjon og lys. Alt handlar om å arrangere og dandere tinga på stilegast mogleg måte, og slik få tinga til å seie bra ting om oss sjølve. Dei skapar «imaget» vårt. «Dette er tinga mine, slik er eg!» 

I denne utstillinga vil vi syne fram ymse stilleben, interiør og kunsthandverkobjekt frå samlingane, kor av ein del av dei for første gong. Dei fleste skildrar ting, medan andre er ting. Det er verk i så ulike teknikkar som assemblage, collage, design, fotografi, glas, grafikk, installasjon, keramikk, metall, maleri, pastell, teikning og video, alle frå perioden 1900 til 2018. 

Korleis har kunstnarane teke stilling til tinga dei skildrar/lagar? Kva skildrar/lagar dei og korfor? Kva ønskjer dei å formidle? Korleis er medvitet kring bruken av stillebensjangeren i dei todimensjonale verka? Er skildringa av ting på 1900-talet berre eit utgangspunkt for formale eksperiment for kunstnarane, eller legg dei meir i det? 

Kunstnarar heilt opp til vår eiga tid interesserer seg framleis for å skildre og skape ting, og vidarefører og fornyar med det ein lang tradisjon med sine nye innfallsvinklar. 

KURATOR:
Ingrid Norum 

REPRESENTERTE KUNSTNARAR:
Oddleiv Apneseth, Nikolai Astrup, Reidun Færøy Bergstrøm, Wenche Bjørkan, Harry Botn, Karen Disen, Tomasz Domanski, Lisbet Dæhlin, Snøfrid Hunsbedt Eiene, Ludvig Eikaas, Karen Erland, Odd og Kari Gjerstad, Hans Gjesme, Rolf Hansen, Erick Stanley Hanson, Elisa Helland-Hansen, Brite Hindal, Tor Hvamen, Ole Jakob Ihlebæk, Magni Jensen, Ji Hyun-A, Sten Magne Klann, Karen Klim, Vidar Koksvik, Torbjørn Kvasbø, Per K. Lefdal, Elisabeth Mathisen, Jussi Ojala, Adriana Popescu og Lise Schønberg, Kirsti Prøis, Ralston & Bau, Odd Sama, Kjartan Slettemark, Tone Storevik, Ove Svele, Kjersti Teigen, Ann Beate Tempelhaug, Svein Thingnes, Marit Thingnæs, Kari Ulleberg, Grethe Unstad, Jørleif Uthaug, Olav K. Vaagen, Elisabeth Østby-Deglum, Kirsten Øverås og Arne Åse. 

VERKSFOTO:
Hans Gjesme, Stilleben, ant. 1920-talet, GJS-464

Utstillingar gjennom åra