Vestlandsutstillingen 2019 – Vi er stedene
Azar Alsharif, "Collage 1", 2018. © Azar Alsharif/BONO
31. august 2019 - 22. september 2019

Om utstillinga

VU syner kunstnarar med tilknyting til Vestlandet. Dei må vere født her, ha budd her eller ha ein annan relasjon til staden. Kva er eigentleg Vestlandet, og kva bær ei slik tilknyting med seg? Med utgangspunkt i dei 35 valde kunstnarane sine verk opnar “Vi er stedene” for spørsmål kring kva som gjer ein stad, samfunnet sitt forhold til stad og korleis vi definerer og definerast av dei.

Første gang jeg besøkte kunstneren Tone Wolff Kalstad på atelieret hennes beskrev hun følelsen av å komme hjem til Sogn og Fjordane som en fysisk opplevelse. Hver gang hun kommer med bussen fra Oslo, etter en ni-timers kjøretur kommer det en sving ved Lærdal hvor det typiske vestlandske landskapet kommer til syne for første gang på turen, og når bussen kjører gjennom akkurat den svingen forklarte hun at det begynner å krible i knærne og at noe liksom klakker på plass oppå hverandre, inne i henne.

I 2012 var jeg i New York med en gruppe kunstnere fra Stavanger. Da norske Margrethe Aanestad ble kjent med den amerikanske kunstneren Andrea Ray som bodde og jobbet i en liten leilighet på Manhattan snakket de om hvordan de fant inspirasjon eller hva de gjorde hvis de sto fast med noe. Løsningen for Aanestad var å komme seg ut og gå i naturen, komme seg opp på en høyde og se langt ut. Rays kommentar til dette var at hvis hun trengte plass så lukket hun bare øynene.

Kunstneren Gunnhild Torgersen introduserte meg sommeren 2018 til den lille boka Stedene. Boka handler om hvilken rolle ulike steder har spilt i livet og kunsten til forfatteren og filmskaperen Marguerite Duras. Her utfoldes sted som noe konkret, et fysisk ytre sted du kanskje har vært, eller som et minne som kan vekkes til live gjennom en lukt, eller kan gjøres synlig for eksempel gjennom kunsten. Hanne Ørstavik skriver i forordet at hun tenker at vi også er steder for hverandre. At rom åpner seg i relasjonen mellom to, og er et sted.

I romanen Vestlandet skildrer Erlend O. Nødtvedt to kompiser som drar ut på biltur for å finne det «ekte Vestlandet» samtidig som det også foregår en kamp mot sentralmakten som vil forflate Vestlandet eller rett og slett «drepe Vestlandet». Et bilde av Vestlandet preget av evig nedbør og kampen mot elementene (så vel som embedsmennene) danner seg.

Vestlandsutstillingen viser kunstnere som har tilknytning til Vestlandet. De må være født der, ha bodd der eller ha en annen relasjon som gir dem tilhørighet til stedet. Det fikk meg til å tenke på hva Vestlandet egentlig er, og hva en slik tilknytning innebærer. Med utgangspunkt i de 35 utvalgte kunstnernes verk åpner “Vi er stedene” for spørsmål om hva som utgjør et sted, samfunnets forhold til sted og hvordan vi definerer og defineres av dem.

Gruppeutstillingen vil turnere Vestlandet i sitt tradisjonelle format. I tillegg er syv kunstnere invitert til å produsere stedspesifikke verk som kun blir vist på respektive sted. Til utstillingen hører også en publikasjon som fungerer som utvidet visningsrom for seks av kunstnerne og som inneholder en lengre tekst der kunsten blir vevd inn i en samtidsanalyse av Vestlandet som konsept og sted.

KURATOR: Marte Danielsen Jølbo, desember 2018

 

DELTAGENDE KUNSTNERE:
Anette Gellein, Arild Våge Berge, Åse Løvgren/Stine Gonsholt, Aurora Solberg, Gunnhild Torgersen, Hilde Frantzen, Elin Brissman, Ida Madsen Følling, Johanne Hestvold, Kenneth Varpe, Maiken Stene, Margrethe Aanestad, Natasja Askelund, Ole Martin Lund Bø, Per Christian Brown, Roddy Bell, Siv Bugge Vatne, Stian Ådlandsvik, Tor-Finn Malum Fitje, Trond Hugo Haugen, Yngve Mathisen

STEDSPESIFIKT VERK SOGN OG FJORDANE: Tone Wolff Kalstad

PUBLIKASJON: Agnes Btffn, Anna Ihle, Bjørn-Henrik Lybeck, Endre Aalrust, Kent Fonn Skåre, Kristin Velle-George

LOKAL ARRANGØR I SAMARBEID MED SFKM: Sunnfjord Kunstlag

VERK: Azar Alsharif, Collage 1, 2018

Utstillingar gjennom åra