Mønstring 2018
Marit Thingnæs, utsnitt av "Babettes gjestebod", 2018, SFKM-002024 © Marit Thingnæs/BONO
10. november 2018

Om utstillinga

Utstilling for kunsthandverk og biletkunst av organiserte kunstnarar med tilknyting til Sogn og Fjordane. Mønstring vert arrangert kvart tredje år ved SFKM i Førde. Utstillinga har ein lang tradisjon og har gjennom åra vore organisert på fleire vis, men målet har vore det same: Å gje dei regionale kunsthandverkarane og biletkunstnarane høve til å syne kva dei arbeider med og såleis gje eit bilete av kva som går føre seg i det regionale kunstlivet.

Det har i år vore fri innsending for alle kunstnarar som er medlem av Norske Billedkunstnere-SF og Norske Kunshåndverkere Vestnorge-SF. Alle som har sendt inn nye verk har fått med minst eitt verk i utstillinga. Kunstnarane Vilde Jensen Hjetland og Arild Bergstrøm har fungert som jury (begge sit i Kunstfagleg råd ved SFKM).

Opning laurdag 10. november kl. 13 ved forfattar Sivert Nesbø. Musikalske innslag ved Kåre Sandvik.

Foto av: Marit Thingnæs, Babettes gjestebud, 2018, installasjon.

Utstillingar gjennom åra