Book & Hedén – Nikolais natt
Stillbilde frå Ingrid Book & Carina Hedén: Nikolais natt, Prestegården/The Rectory, 67 min.
02. mars 2017 - 28. mai 2017

Om utstillinga

Sogn og Fjordane Kunstmuseum har, med raus støtte frå Sparebankstiftelsen DNB og god hjelp frå Henie Onstad Kunstsenter, kjøpt inn kunstnarduoen Ingrid Book & Carina Hedén sin storslåtte videoinstallasjon Nikolais natt frå 2016. Verket var eit bestillingsverk til Henie Onstad Kunstsenter og vart vist samstundes, og i dialog med, deira utstilling “Nikolai Astrup – Norske landskap” som var ein del av den store Astrupturnéen i fjor. SFKM vil i vår vise det nyleg innkjøpte verket i sin heilskap i Høgsalen ved museet i Førde.

I høve utstillinga på Henie Onstad Kunstsenter skreiv kunstnar og kritikar Ingvill Hennmo ein flott omtale av verket på Kunstkritikk.no (28.06.2016):

«Nikolais natt, en videoinstallasjon bestående av sju projeksjoner, viser natur og kulturlandskap i Jølstertraktene sammen med sitater fra Astrups brev og dagbøker.

Book & Hedén har i tidligere arbeider vært opptatt av artsmangfold og urbant landbruk. Denne gangen dokumenterer de aktiviteter folk i Jølster driver med i dag, og som også Astrup var opptatt av: laging av rabarbravin, bygging av tømmerhus, dyrking av kjøkkenhage og leting etter kvanne – en plante brukt som smakstilsetting i brennevin. De nøster også opp lokale historier om Astrup.

Sitatene fra Astrups tekster som akkompagnerer de dvelende videobildene forteller om en kunstnertilværelse med pengemangel og sykdom. Book & Hedén lykkes i å skape en bro mellom Astrup og samtiden, kanskje fordi de, i likhet med Astrup, er opptatt av å observere sine omgivelser, samtidig som disse nærgående studiene blir visuelt artikulert på en måte som strekker seg utover ren registrering – på samme måte som hos Astrup. Det oppstår en dialog som går på tvers av medier og historiske epoker, men der de to uttrykkene likevel har klare affiniteter til hverandre.»

Foto: Stillbilde frå Ingrid Book & Carina Hedén: Nikolais natt, Prestegården/ The Rectory, 67 min.

Utstillingar gjennom åra