Nikolai Astrup – Basisutstilling
Nikolai Astrup, "Soleienatt". © Nikolai Astrup/BONO
20. mai 2016 - 18. september 2016

Om utstillinga

Vi har laga ny basisutstilling frå samlinga med hovudvekt på trykkplater, tresnitt, måleri, faner og Londonskisser. I høve den internasjonale lanseringa av Nikolai Astrup sin kunst i Dulwich Picture Gallery i London våren 2016, har vi sett nærare på Astrup sine skisser frå studieturen til London i 1908. Han reiste med eit stipend frå Henrichsens legat, antakeleg rett etter vigsla med Engel den 23. desember 1907. 

Tida i storbyen nytta han til å studere kunstsamlingane i mellom anna Victoria and Albert Museum, National Gallery og Tate Gallery. Vi har etter beste evne dechiffrert Astrup sine notat i skissene. Dei avslører at han var mest oppteken av var fargebruken og stemninga i bileta han såg. I Victoria and Albert Museum sine samlingar, som er søkbare på internett, har vi funne dei kunstnarane han nemner og dei fleste verka han skildrar, men vi er ikkje alltid 100% sikre på at vi har funne dei riktige.

7. januar 1908 skriv han om livet i London i eit brev til kona Engel:
“Jeg er saa lei af London at var det ikke for all den gode kunst her er saa holdt jeg ikke du – luften bestaar af stenkulsrøg, maden er væsentlig flæsk (skinke) og æg – og saa bif hvor man kommer opigjen og opigjen det samme – jeg har fundet – en eneste restaurant hvor jeg kan faa fisk men den ligger et godt stykke fra der jeg bor og der er fælt dyrt saa jeg gaar der bare en gang om ugen ellers er alt dyrt her – 2 kr. for en middag og en krone for en frokost er det billigste og 3 kroner og 30 øre maa jeg give bare for værelset om natten. Jeg har undersøgt paa andre hoteller men prisene er den samme, heller dyrere. Jeg har været ude i Hyde Park – det er den største park i London der var ganske vakre haver og plantninger. Ellers holder jeg mig mest i museerne og galleriene. –Her er et galleri som kaldes Lord Leigtons house – der er det riktig flot det var en maler som byggede det og boede der og da han døde forærede han det til staten. Der er adgang for alle kunstnere –og der kan man faa se en mængde kunst og have det ganske hyggeligt.“

Utstillingar gjennom åra