Senter for Kinesisk Medisin

Copyright 2010 Senter for kinesisk medisin. All Rights Reserved

TRIGGERPUNKTBEHANDLING

Triggerpunkt er betegnelsen på  et trykkømt  punkt i en muskel.  Ved å overbelaste en muskel vil triggerpunkt(ene) bli aktivert og det vil oppstå  smerter andre steder enn der de virkelig har sitt utspring. Dette kalles refererte smerter.  Alle mennesker har triggerpunkter på samme steder, men når en ikke har smerter i dem, er de ikke aktiverte av f.eks. overbelastning.

Ved å sette en akupunkturnål et par minutt på det rette stedet, vil spenningen i muskelen avta, og smertene forsvinner ganske raskt.

< Back