Senter for Kinesisk Medisin

Copyright 2010 Senter for kinesisk medisin. All Rights Reserved

SLANKING

Slanking ved hjelp av akupunktur !


Det tilbys et eget slankeopplegg hvor en benytter akupunktur

Dette varer i 3 uker og en har som mål å bli kvitt inntil 10 kilo

< Back